Bokningsregler

Boknings samt avbokningsregler Ångersjöns Mat & Vildmarkscamping


Genom att betala godkänner ni avbokningsreglerna.
Om du missar slutbetalning så räknas detta som en avbokning och då gäller
regler för avbeställning av bokningen.

Betalning och plats/stuga

Vi håller din plats/stuga fram till kl.17,00 på ankomsdagen , även vid bokning av husvagns/husbilsplatser
Om ni anländer senare än 17,00, måste ni ringa och bekräfta er bokning 
Har vi inte fått meddelande av er senast 17,00 går er bokning bort och platsen/stugan hyrs ut till nästa

Avbokningsregler

Bokningen är bindande efter betalning, när ni har gjort en inbetalning till oss har ni även godkänt dessa
avbokningsregler. 
Våra återbetalningsregler är desamma om ni blir sjuka, får förhinder eller helt enkelt bara ångrar er.

OM VISTELSEN AVBRYTS ges ej heller någon återbetalning för de dagar ni inte utnyttjar det hyrda objektet.

Hyresavtalet upphör gälla omedelbart om:

Någon i sällskapet uppträder störande i något av våra boendealternativ eller på området, någon i sällskapet
begår skadegörelse i något av våra boendealternativ eller på området, våra boendealternativ används till ej
avsett ändamål.
Om incheckning till hyrt objekt inte gjorts på ankomstdagen före 19,00.
Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovannämnda fall måste sällskapet omedelbart flytta från stugan/rummet och
äger ingen rätt till att återfå någon del av hyresbeloppet.