Projekt

När värmlänningen Stefan Barenfeld kom cyklande till Ångersjön på hösten 1995.

När värmlänningen Stefan Barenfeld kom cyklande till Ångersjön hösten 1995. Stefan skulle ta ett vattenprov i Ångersjön för sitt examensjobb till en biologutbildning och det var då första kontakten med idella föreningen Vedmora Byalag knöts. Vattenprovet startade en flerårig miljöinriktad process där Stefan som projektledare metodiskt, organiserat och konkret i nära samarbete med Vedmora Byalag jobbade fram Ångersjöns Rastplatsanläggning. En rad av EU och nationella projekt efter varann gjorde detta möjligt.

Intresserad av föreläsning hur hela uppbyggnaden har gått till?
Intresserad av hjälp med tips och råd med planering, genomförande och redovisning av projekt?
Behöver ni hjälp med att hitta er finansiering?

För mer info klicka på länken nedan:
www.stebar.se